Meštani Žiljaka održali novi protest protiv izgradnje MHE uz etiketiranje novinara

Ziljci 130719 01
Brus,13.07.2019. Meštani sela Žiljci u opštini Brus održali su 13. jula 2019. godine novi protest protiv izgradnje MHE na reci Graševki uz etiketiranje novinara.

Pokušah danas da zabeležim detalje skupa ali bio sam onemogućen od dela okupljenih meštana koji su rekli “Miljkoviću šta snimaš ovde… znamo za koga radiš…” što možete videti i u video snimku.

Iako već duži period pokušavam da izveštavam o raznim problemima meštana pa i da ih uputim gde mogu dobiti savete kako da reše te probleme ovi neprijatni postupci pojedinih meštana na današnjem skupu su samo dokaz da oni možda ne shvataju da sve odluke na lokalu, u opštini Brus, a vezano za MHE uglavnom predlažu članovi Opštinskog veća a usvajaju odbornici skupštine opštine Brus, koji su bili i na današnjem skupu.

Kao što sam više puta rekao narod sigurno zna i vidi šta je dobro ili loše za njega a da bi se izborio za dobro a protiv lošeg treba prvo da se upozna pravno sa odlukama SO Brus i izdatim dozvolama za pomenute MHE na teritoriji opštine Brus. Inače mogu da protestvuju danima i godinama ako nema podnetih adekvatnih prigovora ili prijava na odluke SO Brus i drugih dokumenata Opštinske Uprave na koje sumnjaju da nisu u skladu sa zakonom.

Takođe trebalo bi da su meštani upoznati da ti investitori nisu došli bez potrebnih mišljenja, saglasnosti i dozvola a ako i u to imaju sumnju najpre bi trebao predsednik Mesne zajednice zvanično da proveri i potom uz pomoć Opštinskog pravobranioca, Načelnika i ostalih pravnih službi u OU Brus da preduzme odgovarajuće i pravovremene korake.

Tema MHE na teritoriji opštine Brus pojavila se na sednici SO Brus 26. januara 2007. kada su tadašnji odbornici (uskoro više o datoj sednici) usvojili plan potencijalnih MHE na teritoriji opštine Brus. Prema tadašnjem usvojenom planu bilo je 31 potencijalnih lokacija. Osim plana odbornici su usvojili i uslove za izdavanje dozvola kao i odluku da svaka MHE treba da da 10% od svog prihoda u budžet opštine i da je to jedan od osnova za izdavanje dozvola. 

Zatim na sednici SO Brus 2010. godine taj plan potencijalnih MHE na teritoriji opštine Brus se proširuje za još 10ak potencijalnih lokacija i osniva mešovito preduzeće MHE Power (Opština Brus – privatna firma) koje će voditi računa o onih 10% sa sednice održane 26. januara 2007. godine.

Potom, negde 2013. dolazi do poništenja tog dodatnog plana potencijalnih MHE kao i formiranog mešovitog preduzeća. Tada bi trebalo da je došlo do zabrane izgradnje derivacionih MHE gde je ugroženo poljoprivredno zemljište. (treba proveriti jer nema na zvaničnom sajtu Opštine Brus).

Tokom 2014. godine, prema navodima OU Brus, izdato je ukupno 2 dozvole za izgradnju MHE na teritoriji opštine Brus: 25.03.2014. godine i 05.12.2014. godine.

Naredna dozvola za izgradnju MHE, prema navodima OU Brus, izdata je 17.07.2015. godine.

Na sednici SO Brus održanoj 18. avgusta 2015. godine odbornici su doneli Odluku o stavljanju van snage delova PGR Brusa kojom prestaju da važe delovi Plana generalne regulacije Brus:
– na str. 108 tekstualnog dela plana u delu Smernica za sprovođenje plana stavlja se van snage tj,. Ukida se deo u odeljku Obavezna je izgradnja PDR za “za izgradnju MHE” grafički deo ostaje nepromenjen.
– Stavlja se van snage Namena prostora na KP broj 1535., 1537, 1538, 1539, 1570, sve KO Brus po nameni zelenilo.
– Stavlja se van snage novoplanirana saobraćajnica – ul. Nova 21 ( profil 21 3,5 m) na svim grafičkim listovima PGR u delu preko KP br. 578/7, 579/1, 579/2 KO Brus.
– Stavlja se van snage novoplanirana saobraćajnica od ulice 10. Avgust do ul. Nove 6 profila 15 (širine 3,5 m sa bankinama od 0,5 m) preko k.p. br. 64/15, 64/18 i 362/18 KO Brus u Brusu.
Kako se čulo na sednici SO Brus “Plan je usvojen prošle godine i kakav je – takav je. Bili su zahtevi na Opštinskom veću i usvojeni su. Promena je “da se omogući da se radi i gradi”.

Te 2015. godine Opštinska uprava opštine Brus izdaje još dve dozvole za izgradnju MHE, prema navodima OU Brus, 12.11.2015. godine i 18.11.2015. godine.

Već 2016. godine odbornici SO Brus na sednici održanoj juna meseca donose Rešenje kojim ovlašćuju predsednika opštine Brus da može u ime opštine Brus da zaključi Ugovor o korišćenju obnovljivih izvora energije i hidroenergetskih potencijala na teritoriji opštine Brus sa preduzećima za proizvodnju električne energije…

UgovorMHE 20161

UgovorMHE 20162

Na sednici SO Brus, koja je održana 16. avgusta 2016. godine, prisutni odbornici većinom glasova usvojili su Zahtev pojedinih MZ da se preispitaju izdate dozvole za gradnju MHE na teritoriji opštine Brus i da se izveštaj dostavi skupštini.

Na istoj sednici SO Brus, održanoj 28. oktobra 2016. godine, samo tačku ili dve Dnevnog reda pre nego je usvojena zabrana izgradnje MHE odbornici usvajaju Odluku kojom se konstituiše pravo službenosti prolaza preko poslužne kat.par.br.23 KO Đerekare u korist preduzeća koje je investitor izgradnje MHE radi postavljanja podzemnog elektro kabla prema idejnom projektu inžinjerskog objekta od 22.03.2016. godine…

Na vanrednoj sednici SO Brus održanoj decembra meseca 2017. godine odbornici na predlog opštinskog veća poništavaju predhodno izdate dozvole za MHE sa tvrdnjom da su “izdate nelegalno” – ali da li su poništene i dozvole za čije potpisivanje Ugovora je ovlašćen predsednik opštine Brus – možete videti u snimku

Do sredine juna meseca 2019. godine, prema navodima OU Brus, na teritoriji opštine Brus izdato je ukupno 5 dozvola za gradnju MHE na teritoriji opštine Brus koje su već navedene a lokacije su na Đerekarskoj i Graševačkoj reci kao i u Krivoj Reci.

Ziljci 130719 02

Dok su meštani Žiljaka i danas protestvovali protiv izgradnje MHE možda nisu bili svi upoznati da su odbornici SO Brus na sednici održanoj pre petnaestak dana, 27. juna 2019. godine,usvojili Odluku radi izgradnje MHE u Krivoj Reci a na predlog Opštinskog veća…

Šta građani mogu uraditi ako nisu potpuno informisani i obavešteni od lokalne vlasti koje i kakve Odluke su usvojene uopšte a naročito u ovom slučaju oko izgradnje MHE na teritoriji Brusa kao i koje dozvole su sve izdate od strane Opštinske uprave Opštine Brus…

SOBrus22 0619OdlukaMHE1 SOBrus22 0619OdlukaMHE2

Što se tiče samog skupa narod sigurno zna šta je dobro po njega a šta nije. Da li su derivacione MHE dobre ili loše to je već rekla struka i moglo se videti kroz medije ali sada je pitanje da li su meštani Žiljaka na pravom putu da ostvare svoja prava ili treba da uključe u sve i nezavisno pravno lice…?
Naravno oni to sigurno najbolje znaju kao što znaju ko je za a ko protiv njih. Zato bi možda mogli da potraže pomoć nezavisnog pravnika koji će ih uputiti koji je pravi put da se izbore za svoja prava ne šireći mržnju prema ostalim meštanima opštine Brus ili možda nekome baš to odgovara?

Srećno Žiljčani i ako se u vaš protest ne uključe predsednik MZ Žiljci, predsednik SO Brus, predsednik i zamenik opštine Brus, članovi Veća opštine Brus, Javni pravobranilac, Načelnik i ostala pravna lica OU Brus, kao što reče onaj odbornik u video snimku:”Imam pravo da sumnjam da možda tu neko radi u interesu investitora…?” Ali to će već pokazati vreme…
N.Miljković

Baneri

Kopaonik ONLINE

 

Bezbedna Zena

 

KondorAS akcija

 

Dental Ju Krusevac

 

Bezbedni Novinari

 

DelikatesKOP 1

 

UZPescanikSOS

 

nuns

 

srbi za srbe baner

 

Dunav bane 400x80 lat

reklama vertikalna

reklama manja