Opština Brus oglasila prodaju građevinskog zemljišta, prijave do 23. maja

Brus panorama17

Komisija za pribavljanje, otuđenje i davanje u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Brus raspisala je oglas o Otuđenju gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja.

Predmet javnog oglasa je otuđenje kat.parcela br. 107/2 KO Brus u ulici Nikole Pašića, površine 3,70 ari a početna cena za nadmetanje za kupovinu iznosi 2.550,00 evra po jednom aru površine.
Pravo učešća u javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja podnesu urednu pisanu prijavu na pisarnici Opštinske uprave Brus najkasnije do23. maja 2019. godine u 12:00 časova a Javno nadmetanje će se održati istog dana, 23. maja 2019. godine, u sali za sastanke Opštinske uprave Brus sa početkom u 15:00 časova.
Uvid u dokumentaciju građevinskog zemljišta koje se prodaje može se izvršiti u Opštinskoj upravi Brus, kancelarija br.2, svakog radnog dana od 10:30 do 14:00 časova, a informacije se mogu dobiti i na tel: 037/826-840, lok.0174 svakog radnog dana od 10:30 do 14:00 časova.

Baneri

Kopaonik ONLINE

 

Bezbedna Zena

 

KondorAS akcija

 

Dental Ju Krusevac

 

Bezbedni Novinari

 

DelikatesKOP 1

 

UZPescanikSOS

 

nuns

 

srbi za srbe baner

 

Dunav bane 400x80 lat

reklama vertikalna

reklama manja