Opštinsko veće opštine Brus donelo Rešenje o izmeni Rešenja finansiranja pojedinih sportskih klubova u 2019.

Brus zgradaOpstine

Opštinsko veće opštine Brus na sednici održanoj 11. aprila 2019. godine donelo je Rešenje o izmeni Rešenja o odobravanju godišnjih programa i dodeli novčanih sredstava za finansiranje godišnjih programa u oblasti sporta za 2019. godinu.

U Rešenju Opštinskog veće opštine Brus o odobravanju godišnjih programa i dodeli novčanih sredstava za finansiranje godišnjih programa u oblasti sporta za 2019. godinu, broj 400-13/2019-III od 16.01.2019. godine u tački 1. menjaju se podtačke 1, 2 i 8 i glase:
1) OFK “Kopaonik” Brus – 1.200.000,00 dinara
2) Džudo klub “Brus” – 1.200.000,00 dinara
8) Savez sportova Brus – 1.200.000,00 dinara
U obrazloženju ovog rešenja navodi se da je od strane Komisije za ocenu programa sportskih organizacija na teritoriji opštine Brus dana 13.02.2019. godine Opštinskom veću dostavljen predlog za izmenu rešenja za raspodelu sredstava u oblasti sporta, broj 400-13/2019-IIIod16.01.2019. godine. U navedenom predlogu se navodi da se predlaže da se u skladu sa Pravilnkom o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje opštiinteres u oblasti sporta u opštini Brus, ekipama OFK “Kopaonik 1931” , Džudo klub “Brus” i organizaciji Savez sportova Brus umanje sredstva u skladu sačlanom 12. navedenog Pravilnika tako da nijedna organizacija u oblasti sporta ne dobije više od 20% sredstava namenjenih u budžetu opštine Brus za razvoj sporta.
U skladu sa navedenim Komisija predlaže da navedene sportske organizacije dobiju sledeće iznose: OFK “Kopaonik 1931” Brus 1.200.000,00 dinara; Džudo klub “Brus” 1.200.000,00 dinara i Savez sportova Brus 1.200.000,00 dinara.
Opštinsko veće opštine Brus je na sednici održanoj dana 11. aprila 2019. godine razmatralo napred naznačeni predlog Komisije i imajući u vidu odredbe člana 12. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaj potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Brus, odlučilo da isti prihvati.
Tekst Aneksa Ugovora iz stava 1. ove tačke Rešenja sačiniće Opštinsko pravobranilaštvo opštine Brus a ovlašćena lica nosioca programa zaključiće Aneks Ugovora sa predsednikom opštine Brus kojima će se regulisati raspolaganje odobrenim sredstvima a u svemu u skladu sa Pravilnikom o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Brus i drugim važećim materijalnim propisima kojima se reguliše navedena oblast.- navodi se u rešenju Opštinskog veća opštine Brus.

Baneri

Kopaonik ONLINE

 

Nisi Sama - Pozovi SOS 066 006 606

 

FondacijaAlekKavcic

 

DelikatesKOP 1

 

Dental Ju Krusevac

 

Bezbedni Novinari

 

donirajte

 

nuns

 

srbi za srbe baner

 

Dunav bane 400x80 lat

 

KondorAS akcija

 

Fondacija Alek Kavcic

reklama vertikalna

reklama manja