Opština Brus oglasila prodaju zemljišta na Kopaoniku, lokacija Srebrnac – potes „Zavoj“

Kopaonik Srebrnac Gobelja

Opština Brus je objavila javni oglas za otuđenje zemljišta javnim nadmetanjemu javnoj svojini opštine Brus na Kopaoniku, lokacija Srebrnac – potes “Zavoj”,  .

Predmet javnog oglasa je otuđenje kat.parcele br. 3447/17 KO Kriva Reka, površine 1. 45, 30 ha, upisana u listu nepokretnosti br. 692 KO Kriva Reka, koja je u obuhvatu Plana detaljne generalne regulacije turističkog kompleksa „Srebrnac“ na Kopaoniku, u okviru zone II, po nameni- zelene površine. Početna cena javnog nadmetanja je 2.550,00 eura/ar (ukupna cena 370.515,00 eura).

Pravo da učestvuju u postupku javnog nadmetanja – licitacije imaju pravna i fizička lica. Kao uslov za učešće u postupku javnog nadmetanja podnosilac prijave dužan je da uplati depozit u iznosu 30% od početne cene –  što iznosi 111.154,50 evra, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu NBS na dan uplate.

Rok za dostavljanje prijava je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u dnevnom listu ”Politika” a blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu u pisarnicu Opštinske uprave do navedenog roka, dana 30. decembra 2019 godine do 12:00 časova.

Prijava se podnosi na zvaničnom obrascu Prijave koja se može preuzeti na sajtu opštine Brus (www.brus.rs).

Javno otvaranje će se održati u prostorijama opštine Brus – sala Opštinske uprave, dana određenog za poslednji dan za dostavljanje prijava, odnosno 30. decembra 2019 godine sa početkom u 13:00 časova.

Informacije povodom oglasa, kao i uvid u dokumentaciju u vezi sa navedenom nepokretnošću, mogu se dobiti u prostorijama Opštinske uprave opštine Brus svakim radnim danom u vremenu od 10:00 do 13:00 časova.
Kontakt osoba: Grujić Vesna, telefon +381 37 31 50 101
izvor:www.brus.rs

Baneri

Kopaonik ONLINE

 

Nisi Sama - Pozovi SOS 066 006 606

 

DelikatesKOP 1

 

Dental Ju Krusevac

 

Bezbedni Novinari

 

donirajte

 

nuns

 

srbi za srbe baner

 

Dunav bane 400x80 lat

 

KondorAS akcija

reklama vertikalna

reklama manja