Danas Javna prezentacija Plana izmena i dopuna PGR Brusa

Brus PGR1119

Opština Brus oglasila je Javni uvid u Plan izmena dela izmena i dopuna Plana generalne regulacije Brusa u delu saobraćajnica, javnih i ostalih površina namenjenih trgovima i zelenilu u opštini Brus – Dela zone 2.0. (zona šireg gradskog centra), dela zone 3.1. (opšta stambena zona), dela zone 8.0. (komunalna zona) i deo zone 9.1. (poslovna zona).

Odluka o izradi Izmena dela Izmena i dopuna PGR-a Brusa u delu saobraćajnica, javnih i ostalih površina namenjenim trgovima i zelenilu u opštini Brus- dela zone 2.0 (zona šireg gradskog centra), dela zone 3.1.(opšta stambena zona), dela zone 8.0.(komunalna zona) i deo zone 9.1.(poslovna zona), broj 350-86/2017-I od 15.06.2018. i dopuna odluke o pristupanju izmena dela Izmena i dopuna PGR-a Brusa u delu saobraćajnica ,javnih i ostalih površina namenjenim trgovima i zelenilu u opštini Brus-dela zone 2.0 (zona šireg gradskog centra), dela zone 3.1. (opšta stambena zona), dela zone 8.0.(komunalna zona) i deo zone 9.1.(poslovna zona), broj 350-141/2018-I, usvojena je na sednici SO Brus, dana 23.11.2018.godine.

Javni uvid u trajanju od 30 dana održava se od 18. oktobra 2019. godine do 16. novembra 2019.godine, a objavljen je 10. oktobra 2019. godine u prostorijama Opštinske uprave opštine Brus, odnosno na internet stranici opštine Brus, www.brus.rs, dnevnom listu i oglasnoj tabli donosioca plana.

Javna prezentacija materijala plana, održaće se danas 01. novembra 2019. godine u 12:00 časova u zgradi Opštinske uprave opštine Brus, u sali za sastanke, ulica Kralja Petra I, broj 120.

Pozivaju se organi, organizacije i javna preduzeća koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata, da daju mišljenje u pogledu uslova i neophodnog obima.

Pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi nosiocu izrade plana tj. Opštinskoj upravi opštine Brus, Odseku za urbanizam i građevinarstvo, ulica Kralja Petra I, broj 120, u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 16. novembrom 2019. godine. Primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica koje evidentira nosilac izrade Plana mogu uticati na planska rešenja.

Javna sednica Komisije za planove održaće se 22. novembra 2019. godine sa početkom u 12:00 časova u zgradi Opštinske uprave opštine Brus, u sali za sastanke, ulica Kralja Petra I, broj 120.

Baneri

Kopaonik ONLINE

 

Nisi Sama - Pozovi SOS 066 006 606

 

DelikatesKOP 1

 

Dental Ju Krusevac

 

Bezbedni Novinari

 

donirajte

 

nuns

 

srbi za srbe baner

 

Dunav bane 400x80 lat

 

KondorAS akcija

reklama vertikalna

reklama manja