Dečija nedelja 2019: “Da pravo svako – dete uživa lako”

DecijaNedelja2019b

Prva nedelja oktobra u čitavom svetu kao i u Srbiji posvećena je deci. Ove godine Dečija nedelja se održava pod sloganom  “Da pravo svako – dete uživa lako”. Ovogodišnja manifestacija biće još jedna prilika da se stvore još kvalitetniji uslovi za ostvarivanje prava deteta.

Program aktivnosti Dečije nedelje čini niz akcija na republičkom i lokalnom nivou širom Srbije, uz punu participaciju dece i mladih. Zajedničku odgovornost predstavlja zadatak, koji program aktivnosti Dečije nedelje posebno promoviše, a to je da se obezbedi kvalitetno obrazovanje i mogućnost ostvarivanja prava deci iz osetljivih grupa (manjinskih, deci sa sela, romskoj deci i deci sa smetnjama u razvoju), poštujući relevantna međunarodna i nacionalna dokumenta i pozitivne propise.

Republika Srbija je 18.12.1990. godine ratifikovala Konvenciju UN o pravima deteta, a ove godine Dečija nedelja je prilika, da obeležavajući ovaj značajan jubilej, preuzete obaveze prema deci – nastavimo da ostvarujemo i unapređujemo.

Ciljevi Dečije nedelje:
– skretanje pažnje najšire javnosti na prava i potrebe dece;
– ukazivanje na odgovornost koju porodica, škola, država i njene institucije imaju u zaštiti dece, i ostvarivanju njihovih prava;
– prezentacija do sada postignutih rezultata;
– ukazivanje na primere dobre prakse i probleme u ostvarivanju prava dece;
– podsticanje intersektorske saradnje u stvaranju uslova za poštovanje prava, i optimalni razvoj svakog deteta;
– promocija aktivnog učešća dece u donošenju odluka koje se njih tiču;
– pokretanje inicijativa i novih akcija koje doprinose poboljšanju po-ložaja dece u Republici Srbiji, i ostvarivanju njihovih prava.
Programske aktivnosti Dečije nedelje, njeni ciljevi i teme, zasnovane na relevantnim međunarodnim i nacionalnim dokumentima i propisima, kao i zadacima u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, realizuju se na republič-kom i lokalnom nivou, uz puno učešće dece i mladih.

Do nedelje 13. oktobra deca će aktivno učestvovati u svim manifestacijama u cilju afirmacije njihovih sposobnosti.

DecijaNedelja2019

Baneri

Kopaonik ONLINE

 

Nisi Sama - Pozovi SOS 066 006 606

 

DelikatesKOP 1

 

Dental Ju Krusevac

 

Bezbedni Novinari

 

donirajte

 

nuns

 

srbi za srbe baner

 

Dunav bane 400x80 lat

 

KondorAS akcija

reklama vertikalna

reklama manja