Opština Brus objavila poziv za nabavku video opreme za nadzor saobraćajnica

Brus zgradaOpstine

Opštinsko veće opštine Brus objavilo je poziv za podnošenje ponude za nabavku opreme za video nadzor saobraćajnica na teritoriji opštine Brus sa ugradnjom.

Krajnji rok za dostavljanje ponude je 08. avgust 2019. godine do 12:00 časova. Ponuda se može dostavljati putem pošte ili lično svakog radnog dana od 7:00 do 15:00 časova.
Javno otvaranje ponuda će se obaviti na dan isteka roka, dana 08. avgusta 2019. godine do 12:30 časova u prostorijama naručioca.
Okvirni rok u kome će naručilac doneti odluku o dodeli ugovora je 10 dana od dana otvaranja ponuda i dostaviće je svim ponuđačima u roku od tri dana od dana njenog donošenja.
Osobe za kontakt: Katarina Kljajić i Milan Marjanović tel. 037/826-840

Baneri

Kopaonik ONLINE

 

Nisi Sama - Pozovi SOS 066 006 606

 

DelikatesKOP 1

 

Dental Ju Krusevac

 

Bezbedni Novinari

 

nuns

 

srbi za srbe baner

 

Dunav bane 400x80 lat

 

KondorAS akcija

reklama vertikalna

reklama manja