Buduće lovište posebne namene Šiljača Kopaonik doprineće razvoju opštine Brus

loviste6

Udruženje “Šiljača-Kopaonik” iz Brusa u skladu sa Zakonom prezentovalo je početkom 2016. godine programske ciljeve lovišta posebne namene “Šiljača-Kopaonik“ koje zahvata površinu od 2.400 ha i obuhvata prostor poteza Krševi – Krivorečki Mramor – deo prostora atara sela V.Grabovnica – Kočine – Vlajkovci – Paljevštica – Kriva Reka(kao na karti).

Razgovaramo sa Tomislavom Moskovljevićem, predsednikom udruženja “Šiljača – Kopaonik” koji nam je rekao sledeće:

“Lovište posebne namene “Šiljača – Kopaonik”  zahvata površinu od 2.400 ha i obuhvata prostor poteza: Krševi – Krivorečki Mramor – deo prostora atara sela V. Grabovnica – Kočine – Vlajkovci – Paljevštica – Kriva Reka i biće ograđeno u granicama koje bude odredilo Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srbije. Prostor na kome se osniva ovo lovište je u državnoj svojini čiji su korisnici JP „Srbijašume“, “Srbijavode” i Opština Brus.

loviste3

U lovištu će biti izgrađen potreban broj hranilišta divljači što je utvrđeno lovnom osnovom koju je izradio tim profesora Beogradskog i Novosadskog Univerziteta kao i potreban broj čeka sa kojih će se pratiti stanje divljači u lovištu i njihov razvoj, čije je idejno rešenje izradio tim stručnjaka Građevinskog fakulteta Niš.
Lovište će se opremiti potrebnom mehanizacijom za izgradnju i održavanje infrastrukture lovišta. Izgradiće se skladište – hladnjača za uskladištenje mesa odstreljene divljači a u lovište će se uneti (reintrodukovati) vratiti na nekadašnja autohtona staništa divljači kao što su: evropski jelen, jelen lopatar, divlja svinja, srna, divokoza i druge vrste divljači.

loviste2

Realizacija projekta, osnivanje lovišta i ulaganje određenih sredstava pozitivno će se odraziti na ekonomsko stanje stanovništva u opštini Brus u direktnim i indirektnim efektima. U samom lovištu bilo bi zapošljeno oko 60 lica različitih profila: veterinara, ing. poljoprivrede i šumarstva, genetičara, šumarskih tehničara, rendžera(čuvara prirode), pomoćnog osoblja i drugih lica.
Korisnik ovog lovišta ima nameru da sva naselja u okruženju(V. Grabovnica, Kriva Reka, Osreci, Kočine, Paljevštica, Vlajkovci, Livađe, Brzeće i šire uključi u program proizvodnje hrane za lovište a pre svega za proizvodnju ekološke hrane od domaćih i šumskih plodova za potrebe klijentele koja će posećivati lovište. Planirano je i gajenje mangulice, govečeta BUŠE, ovaca, koza itd čime bi indirektno bilo uključeno oko 4.000 stanovnika koji žive u okruženju lovišta.

loviste1

Prostor na kome će osnovati ovo lovište posebno je označen i obeležen na karti opštine Brus koju izlažemo.
Sastavni deo ovog lovišta biće i turistički centar „Šiljača – Kopaonik“ na prostoru velike i male Šiljače na Kopaoniku u kome će takođe biti zapošljeno oko 150 radnika, preko koga će biti realizovana proizvodnja o kojoj je napred bilo reči.
Izlaganje projekta ima za cilj potpuno i pravomerno informisanje svih građana o namerama i mogućnostima koje pruža sama realizacija istog.”

loviste5

Zahvaljujemo se g-dinu Tomislavu Moskovljeviću na razgovoru i nadamo se da će ovaj projekat dobiti podršku od nadležnih institucija, kako državnih tako i lokalnih, i da će uskoro biti realizovan.
N.Miljković

Baneri

Kopaonik ONLINE

 

Nisi Sama - Pozovi SOS 066 006 606

 

DelikatesKOP 1

 

Dental Ju Krusevac

 

Bezbedni Novinari

 

nuns

 

srbi za srbe baner

 

Dunav bane 400x80 lat

 

KondorAS akcija

reklama vertikalna

reklama manja