Dužina buduće gondole Brzeće Kopaonik (Mali Karaman) je 3741 metara sa kapacitetom prevoženja 2