Saopštenje: Gradski centar za socijalni rad Beograda nije postupao u najboljem interesu deteta

Beograd 21.11.2022.  Zaštitnik građana je, u postupku pokrenutom po sopstvenoj inicijativi na osnovu medijskih informacija da je početkom juna ove godine otac, strani državljanin, na silu uzeo svoju decu i odveo ih u susednu državu, utvrdio  propuste u radu Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu jer nije postupao po međunarodnoj konvenciji.

Zaštitnik građana je povodom navoda u medijima da su prvostepenom odlukom našeg suda deca poverena majci, ali i da je majka prekršila prethodnu odluku suda u Švajcarskoj jer je decu dovela u Srbiju, pokrenuo postupak kontrole pravilnosti i zakonitosti rada Ministarstva pravde, Ministarstva unutrašnjih poslova i Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu.

Tokom postupka kontrole, Zaštitnik građana je, između ostalog, utvrdio da je Gradski centar za socijalni rad u Beogradu napravio propust u radu jer nije u konkretnom slučaju primenio odgovarajući propis – Hašku konvenciju o nadležnosti, merodavnom pravu, priznanju i izvršenju strane sudske odluke i saradnji u materiji roditeljske odgovornosti i mera za zaštitu dece.

Naime, u postupku je utvrđeno da je porodica živela u Švajcarskoj, da je švajcarski sud prilikom razvoda braka odlučio da se deca stave pod isključivo starateljstvo oca dece sa mestom stanovanja na njegovoj adresi, ali i da je majka u aprilu 2021. godine, bez znanja oca, decu dovela u Srbiju i da je istog meseca podnela našem sudu tužbu za razvod braka.

Zaštitnik građana je u postupku utvrdio i da je otac dece, koji je hrvatski državljanin, u januaru 2022. godine obavestio nadležni sud u Beogradu da je o razvodu braka odlučio sud u Švajcarskoj, da je podneo krivičnu prijavu protiv majke dece zbog oduzimanja dece i da je ranije majku dece prijavio za nasilje, zbog čega je sa decom boravio u sigurnoj muškoj kući u Švajcarskoj – od jula do decembra 2020. godine.

U ovom slučaju, Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju izvršilo je nadzor nad stručnim radom ovog beogradskog Centra tokom kojeg je utvrđeno da Centar nije postupao u skladu sa standardima stručnog rada jer nije blagovremeno i celovito izvršio procenu stanja, potreba i rizika za sve članove porodice, navodi Zaštitnik građana.

Resorno ministarstvo je u izveštaju o nadzoru navelo da je majka nezakonito zadržala decu u Srbiji u aprilu 2021. godine, da je u konkretnom slučaju nadležnost za odlučivanje o roditeljskoj odgovornosti i nakon nezakonitog odvođenja dece trebalo da zadrži organ u Švajcarskoj i da nije bilo osnova za postupanje organa starateljstva za davanje nalaza i stručnog mišljenja.

Zaštitnik građana je obavešten da je navedeni propust, prema mišljenju resornog ministarstva, imao za posledicu neosnovano prolongiran boravak dece u sigurnoj kući uz roditelja kome deca nisu poverena na samostalno vršenje roditeljskog prava.

Ministarstvo je naložilo Gradskom centru za socijalni rad u Beogradu da pokrene postupke za utvrđivanje disciplinske odgovornosti zaposlenih koji su bili uključeni u rad na ovom slučaju ali i da sve zaposlene u Centru upozna sa izveštajem nadležnog ministarstva kako bi se sprečilo ponavljanje sličnih propusta u budućnosti, utvrdio je Zaštitnik građana.

Baneri

Kopaonik ONLINE

 

Nisi Sama - Pozovi SOS 066 006 606

 

DelikatesKOP 1

 

Dental Ju Krusevac

 

Bezbedni Novinari

 

donirajte

 

nuns

 

srbi za srbe baner

 

Dunav bane 400x80 lat

 

KondorAS akcija

reklama vertikalna

reklama manja